GÓROWO IŁAWECKIE
  Cerkiew Greckokatolicka
 

Jak wytłumaczyć i opisać splot wydarzeń prowadzący do zaistnienia i trwania wiary w Chrystusa wyrażonej w obrządku bizantyjsko-ukraińskim w Górowie Iławeckim? W roku 988 władca Rusi Kijowskiej Włodzimierz Wielki przyjął chrzest. Drzewo chrześcijaństwa nie dzieliło się jeszcze wówczas na gałąź wschodnią i zachodnią, na katolicyzm i prawosławie, rozłam nastąpił w roku 1054. Różne próby jednoczenia chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu przez wieki nie dawały pozytywnych rezultatów. Dopiero w 1596 roku, w Brześciu nad Bugiem zapoczątkowano unię, która okazała się historycznie trwała. Wierni pozostali w swym wschodnim obrządku, a biskupi uznali zwierzchność papieża. Tak powstała cerkiew unicka – greckokatolicka. W toku dalszych wydarzeń cerkiew greckokatolicka zrosła się na tyle silnie z narodem ukraińskim, że zaczęto ją powszechnie utożsamiać z wszelkimi przejawami samodzielności tej nacji. Także z dążeniem do zbudowania własnej państwowości. W najtragiczniejszym dla całej ludzkości XX stuleciu, cerkiew podzieliła los swoich wiernych. Kataklizm II wojny światowej spowodował zdeptanie chrześcijańskich ideałów, pogardę dla człowieka. Możliwe okazało się przesiedlanie mas ludzkich, wyrywanie ich z ojcowizn, dowolne kształtowanie granic. Kto spośród 700 tys. wiernych cerkwi greckokatolickiej w Polsce nie był w 1944-46 zmuszony do wyjazdu na sowiecką Ukrainę, ten w 1947 roku został deportowany w ramach akcji „Wisła” na tereny północno-zachodnie Polski. Około 5 tys. z wysiedlonych trafiło do niedawnego jeszcze Landsberga, teraz już Górowa Iławeckiego i jego okolic. Nie od razu przybyli Ukraińcy mogli swobodnie wyznawać swoja wiarę we własnych świątyniach.

Cerkiew greckokatolicka została poddana represjom przez władze komunistycznej Polski i Związku Radzieckiego. Hierarchów, kapłanów i wiernych prześladowano, wielu zginęło na Syberii, wielu doświadczyło koszmaru obozu w Jaworznie. Władze nie pozwalały na odprawianie nabożeństw. Stało się to możliwe dopiero po przełomie październikowym. Pierwszą mszę św. dla grekokatolików w kościele rzymsko-katolickim w Górowie Iławeckim, odprawił ks. J.Bułat 7.04.1957 roku. Od tego czasu msze św. dla grekokatolików w kościele rzymsko-katolickim miały stałe miejsce. Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1980, kiedy wspólnota greckokatolicka Górowa Ił. otrzymała wreszcie pozwolenie na objęcie w posiadanie zdewastowanego kościoła ewangelickiego, (opuszczonego przez swoich wiernych w latach 50). Świątynia została stopniowo odbudowywana i restaurowana. Pierwszą mszę św. odprawił o. J.Gbur 6.06.1982 roku. Nowa wschodnia obrzędowość i duchowość wprowadzona w gotyckie mury mogła pozostać w harmonii dzięki geniuszowi Jerzego Nowosielskiego, który w roku 1985 zakończył prace nad freskami i ikonostasem. Cerkiew cały czas jest restaurowana, w roku ubiegłym wyremontowano dach, w bieżącym odnowiono powstałe w 1660 roku barokowe malowidło sufitowe, (jedno z największych i najpiękniejszych na Warmii i Mazurach). Godnym odnotowania jest również fakt, że w Górowie Iławeckim ukazuje się miesięcznik cerkwi greckokatolickiej „Błahowist”. I tak świątynia pobudowana w XIV wieku jako kościół katolicki, w dobie reformacji stała się ewangelickim, a u schyłku wieku XX zaczęła pełnić funkcję cerkwi greckokatolickiej.


 

 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Copyright@2010-2011 ''mojemiastogorowo"  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=