GÓROWO IŁAWECKIE
  Szkoły
 


System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne i inne.
 
Do systemu nie zalicza się szkolnictwa wyższego, które stanowi odrębny dział administracji rządowej i ma zagwarantowaną konstytucyjnie autonomię.
 
W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
 
Działalność i organizacja systemu określone są w ustawie z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty. 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Copyright@2010-2011 ''mojemiastogorowo"  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=