GÓROWO IŁAWECKIE
  Gimnazjum nr 1
 


Historia powstania szkoły, w której mieści się teraz Gimnazjum Nr 1, sięga roku 1925, kiedy to ówczesna Rada Miasta postanowiła wybudować nowy budynek, zamiast remontować starą szkołę. Opracowanie projektu i całej dokumentacji powierzono architektowi z Królewca Frickowi.Budowniczym szkoły był miejscowy mistrz murarski Ernest Strebel.
Uroczystość przekazania nowej szkoły do użytku miała miejsce 14 września 1927 roku. Szkoła uzyskała miano "Szkoły Miejskiej". Rektorem szkoły został pan Klein. W szkole uczyło 9 etatowych nauczycieli, do tego dochodził jeszcze ewangelicki pastor i katolicki proboszcz, a także 2 nauczycieli krawiectwa.
17 września 1945 r. w budynku rozpoczęła działalność szkoła podstawowa. Pierwszym kierownikiem szkoły został Emil Górny, który z polecenia władz oświatowych w Olsztynie przybył do Górowa, aby zorganizować szkołę.
Pierwszy rocznik liczył 20 uczniów, ale ciągle ich przybywało. Rok szkolny 1947/48 rozpoczęto w pełnej siedmioklasowej szkole z liczbą 396 uczniów. Była to pierwsza pełna szkoła siedmioklasowa w powiecie.
W roku szkolnym 1952/53 w budynku szkoły zorganizowano tzw. "jedenastolatkę", która działała pod wspólnym kierownictwem aż do roku 1964 kiedy to szkoła średnia przenosi się do nowego budynku.
17 lutego 1975 r. szkoła podpisała Akt Współpracy z Gazetą Olsztyńską i otrzymała imię Jana Liszewskiego założyciela i pierwszego redaktora Gazety Olsztyńskiej.
W ciąu 50 lat mury szkoły opuściło 2729 absolwentów.
W kwietniu 1999 r. Rada Miejska Górowa Iławeckiego podjęła uchwałę na mocy której z dniem 1 września 1999 r. rozpoczął się proces wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górowie Iławeckim z jednoczesnym powstaniem w jej budynku Gimnazjum Nr 1 w Górowie Iławeckim. Dyrektorem gimnazjum zostaje Mirosław Mycio.
Pierwszy rocznik gimnazjum liczył 144 uczniów, uczących się w 5 oddziałach. W gimnazjum rozpoczęło pracę 18 nauczycieli.
 

Dyrektorzy Szkoły
       
Nr.  Nazwisko        Okres urzędowania 
 
 
1.  E.Górny               1945-46
2.  J.Kossakowski         1946-48
3.  E.Zakrzewski          1948-49
4.  W.Tumkiewicz          1949-50
5.  W.Kachel              1950-51
6.  C.Dzirba              1951-53
7.  R.Kolwicz             1953-55
8.  J.Rojewski            1955-56
9.  Z.Grajkowski          1956-59 
10.  K.Błoński            1959-62 
11.  J.Albertowicz        1962-64
12.  B.Czerniawski        1964-71 
13.  K.Małek              1971-74 
14.  D.Walewska           1974-76 
15.  W.Cejmer             1976-85 
16.  H.Johaniewicz        1985-88 
17.  D.Walewska           1988-90 
18.  M.Oller              1990-00
19.  M.Mycio              2000-03
20.  L.Sapalska           2003- ?
 


 
 
 Kontakt z gimnazjum:
 
 Gimnazjum Nr 1
 w Górowie Iławeckim
 ul.Sikorskiego 22
 11-220 Górowo Iławeckie
 tel./fax (0-89) 761-18-30
 tel.761-15-15
 e-mail: gim_gorowo@poczta.onet.pl
 
 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:

 
  Copyright@2010-2011 ''mojemiastogorowo"  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=